Kasaba logosu elektronik ortamdaki hali ile kullanılmalıdır. Yeniden yaratılamaz. Kasaba logosu okunurluğunu tehlikeye atacak ölçülerden daha küçük kullanılamaz.

Kasaba logosu hiçbir şekilde deforme edilemez,
logoyu oluşturan unsurlar birbirinden koparılamaz.
Açıları değiştirilemez, renkleri değiştirilemez.

Dişi kullanımlarda okunurluğu tehlikeye atacak
şekilde uygulanmamalıdır.

 
 
 
      
  Kasaba
Logotype
Genel Kullanım
 
  Kasaba
Jeans Gallery
Logotype
 
  Kasaba
Shoes Gallery
Logotype
 
  Kasaba
Sports Wear Gallery
Logotype
 
 
 
jpg indir
  pdf indir
 
 
jpg indir
  pdf indir
 
 
jpg indir
  pdf indir
 
 
jpg indir
  pdf indir